Hyvä Ikä 2018: Ikääntyville on luotava ennakkoluulottomasti erilaisia asumisen vaihtoehtoja

27.06.2018

Arvokas vanhuus on ihmisoikeus, muistuttaa Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Anni Lausvaara. Jokaisen ikääntyvän ja vanhuksen arki ja asumiseen liittyvät tarpeet ovat erilaisia, ja niihin on myös tarjottava vaihtoehtoisia ratkaisuja.

”Jokaisella tulee olla mahdollisuus hyvinvointiin, turvalliseen arkeen ja osallisuuden tunteeseen”, Lausvaara korostaa.

Kotona asumisen arki ja tulevaisuus sekä omaehtoinen varautuminen hyvään vanhuuteen ovat Hyvän Iän Foorumin teemoja 3.–4. lokakuuta Helsingissä. Hyvinvointiyhteiskunnassa hyvään elämään kuuluvat olennaisesti asumisen ja elämisen ympäristöt. Millaista kotona asumisen hyvä arki on vanhuusiässä? Entä miten hyvään vanhuuteen voi omaehtoisesti varautua?

”Omista tekemisistään päättäminen, haasteista selviytyminen sekä yhteydet toisiin ihmisiin ovat perustarpeita, joiden täyttymistä ihmisen hyvinvointi edellyttää. Jokaisen omat tavoitteet, kyvyt ja toimintamahdollisuudet luovat pohjan aktiiviselle vanhuudelle”, sanoo Jyväskylän yliopiston professori Taina Rantanen.

Teemoihin syvennytään Vanhustyön keskusliiton ja Invalidiliiton järjestämässä kaksipäiväisessä Hyvän Iän Foorumissa 3.–4. lokakuuta Helsingissä. Hyvän Iän Foorumi on osa suurtapahtumaa, joka tuo saman katon alle vanhustyön, kuntoutuksen ja fysioterapian asiantuntijat Hyvä Ikä sekä Fysioterapia ja kuntoutus -messuille.

Hoivan tarve ei häviä digitalisaatiolla

Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikön johtaja Teppo Kröger Jyväskylän yliopistosta toteaa, että ikäihmisten kotona asumisen ja arjen mielekkyyden kokemukseen vaikuttavat merkittävästi avun tarve ja palvelujen saatavuus.

Ikäihmisten asumisen muodot ovat muutoksessa. Se mitä koti tarkoittaa tänä päivänä saa rinnalleen lisää vaihtoehtoja tulevaisuudessa: oman asunnon ja palveluasumisen väliin asettuu erilaisia palvelumalleja. Yksi vahva trendi on yhteisöllinen asuminen.

”Alustavat tutkimustulokset osoittavat niiden positiivisen vaikutuksen ikäihmisten sosiaaliseen vuorovaikutukseen, toimintakykyyn ja hoivatarpeiden ehkäisemiseen. Kaikille yhteisöllinen asuminen ei kuitenkaan sovi ja asumiselle tarvitaan monia vaihtoehtoja”, Kröger toteaa.

On tutkittu tosiasia, että kotona asuvien ikääntyvien hoivan tarve on voimakkaassa kasvussa, kotiin tuotettujen palvelujen määrä lisääntynyt ja kotihoidon työ painottunut pitkäaikaishoitoon. Uudet asumisen muodot ja hoivan tarpeen lisääntyminen etsivät tapaa sulautua yhteen. Kröger peräänkuuluttaa joustavia palvelumalleja, jotka pystyvät vastaamaan tarpeisiin nopeastikin tulotasosta riippumatta.

”Ikäihmisten eriarvoistuminen on suuri huolemme – kotiin tuotettavien palvelujen määrä ja laatu ei saa olla rahapussin koosta kiinni.”

Teppo Kröger tuo tutkittuun tietoon perustuvia näkemyksiään esille Kotona asumisen arki -teemasessiossa Hyvän Iän Foorumissa keskiviikkona 3. lokakuuta. Krögerin johtama huippuyksikkö tutkii erityisesti ylikansallistumisen ja digitalisaation vaikutuksia ikääntymiseen ja hoivaan. Hän rauhoittelee osin ylimitoitettuja odotuksia digitalisaatiosta. Teknologia luo uusia tapoja tukea hoitotyötä ja kotona asumista, mutta se on aina apuväline, ei hoitotyön korvaaja.

”Varsinainen hoivan tarve ei koskaan häviä digitalisaatiolla”, Kröger muistuttaa.

Osallisena oman parhaan arjen ja kodin toteuttamisessa

Hyvän Iän Foorumin seminaaripuhuja Jaana Utti muistuttaa, että ikäihminen pystyy olemaan osallinen ja tuottamaan oman hyvän elämän eväitä, jos hän saa elää itselle oikeanlaisessa ympäristössä. Tärkeää on luoda koti, joka kutsuu osallisuuteen ja aktivoi elämään hetkessä.

“Kauniit maisemat ikkunasta, maittava ruoka, mahdollisuus päättää milloin nukkuu ja valvoo, sekä oma turvallinen pesä ja läheiset tervetulleeksi kutsuva tila ovat hyvän kodin elementtejä vanhuusiässä”, toimitusjohtaja Jaana Utti Tamora Oy:sta pohtii.

Hyvän arjen peruselementit harvoin muuttuvat iän karttuessa. Koti ilmentää sitä, mitä vanhus hyvältä elämältä toivoo ja missä hän uskaltaa tuoda oman kyvykkyytensä täysimittaisesti esiin. Jaana Utti kannustaa vanhustyön parissa työskentelevien ja koteja suunnittelevien pohtimaan mitä itse toivoo juuri nyt hyvältä kodilta.

”Kun muistelee omaa tunnetta astuessaan ensimmäiseen itse valittuun kotiin, saman tunteen pitäisi syttyä vanhuksen sisällä hänen astuessaan loppuelämänsä viimeiseen kotiin”, Utti havainnollistaa.

Asumisratkaisujen ja palvelusuunnittelun näkökulmat tulee muuttaa rajoitteista mahdollisuuksiin. Esimerkiksi muistihäiriö ei haittaa ihmisen liikkumista, mutta usein juuri sitä ensimmäisenä rajoitetaan. Jaana Utin ajatuksia kodista hyvän elämän ympäristönä kuulee tarkemmin Hyvän Iän Foorumissa keskiviikkona 3. lokakuuta Messukeskuksessa Helsingissä.

”Teknologia ja rakentamisen innovaatiot mahdollistavat yhä luovempia ratkaisuja – meidän tehtävämme on visioida niitä.”

Hyvä Ikä ja Fysioterapia & Kuntoutus: Anna iän innostaa

Samanaikaisesti pidettävät Hyvä Ikä  ja Fysioterapia ja kuntoutus -messut tukevat toisiaan sisällöllisesti. Messujen tapaan kaksipäiväinen Hyvän Iän Foorumi on tarkoitettu kaikille alan asiantuntijoille, ammattilaisille, päättäjille, tutkijoille, opiskelijoille ja myös hyvässä iässä oleville itselleen. Keskiviikkona 3. lokakuuta keskitytään Kotona asumisen arkeen ja tulevaisuuteen ja torstaina 4. lokakuuta keskustelua herätellään teemalla Omaehtoinen varautuminen hyvään vanhuuteen.

Torstain seminaaripäivän avaa europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen otsikolla “Ikä ei ole ongelma, elleivät muut siitä sellaista tee”. Aktiivisen ikääntymisen näkökulmia avaa professori Taina Rantanen Jyväskylän yliopistosta. Eläkeläinen, terveyspalvelujen suurkuluttaja, etänä tehtävään ruokatorven tähystykseen ajan varannut stand-up-koomikko Tyyne Kettunen Siilinjärveltä antaa kuulemisen arvoisia vinkkejä, miten varautua sote-uudistuksen keskellä hyvään vanhuuteen.

Osallistujien on mahdollisuus ilmoittautua etukäteen myös maksulliseen, toiminnalliseen Vaihtelua ryhmäohjaukseen Vahvikkeesta -koulutusiltapäivään, joka järjestetään keskiviikkona 3.10. klo 13–15.30. Iltapäivän toteuttavat yhdessä Vanhustyön keskusliiton Senioritoiminta, Vahvike ja Ystäväpiiri-toiminta.

Tutustu Hyvä Ikä -messuohjelmaan

Tutustu Hyvä Ikä Foorumi -ohjelmaan

 

Hyvä Ikä -messut pidetään Messukeskuksessa Helsingissä 3.–4.10.2018. Messujen pääjärjestäjät ovat Vanhustyön keskusliitto ja Expomark.

Lisätietoja:

Tomi Niemi, toimitusjohtaja, Expomark Oy, p. 040 765 6248
tomi.niemi@expomark.fi

Anni Lausvaara, toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto, p. 050 3223021
anni.lausvaara@vtkl.fi

Taina Rantanen, professori, Jyväskylän yliopisto, p. 040 805 3590,
taina.rantanen@jyu.fi

 Jaana Utti, toimitusjohtaja, Tamora Oy, p. 0400 574451
 jaana.utti@tamora.fi

Takaisin