Pohjoinen teollisuus aikoo pysyä huipulla

05.02.2016

Juha Mäkimattila
Lapin kauppakamarin puheenjohtaja ja
maailman pohjoisimman paperitehtaan Stora Enson Veitsiluodon tehtaiden johtaja

Teollisuus menestyy siellä, missä sen elinehdot ja mahdollisuudet ovat kunnossa. Tämä tarkoittaa raaka-aineiden, energian ja osaavan henkilöstön saatavuutta sekä toimintaa tukevaa infrastruktuuria, päätöksentekoa ja tahtotilaa.

Teollisuus menestyy siellä, missä sen elinehdot ja mahdollisuudet ovat kunnossa. Tämä tarkoittaa raaka-aineiden, energian ja osaavan henkilöstön saatavuutta sekä toimintaa tukevaa infrastruktuuria, päätöksentekoa ja tahtotilaa.

Pohjoinen sijainti on tietyille teollisille toimijoille hyödyllinen. Metsä-, kaivos- ja terästeollisuus on Suomen pohjoisosissa vahvaa. On toki ymmärrettävää, että metsäteollisuus asettuu sinne missä on metsää ja kaivokset sinne mistä kaivannaisia löytyy. Historian saatossa näille alueille on kehittynyt merkittävää osaamista, joka on voimavara koko Suomelle.

Itselleni tuttu Meri-Lapin alue tuottaa Suomen viennistä kahdeksan prosenttia. Teollisuus on luonteeltaan sellaista, että valtaosa tuloista jää alueelle. Raaka-aine, energia, laite- ja palvelutoimittajat ovat pitkälti paikallisia. Pohjoinen teollisuus palvelee tasokkaasti asiakkaitamme eri puolilla maailmaa ja tuo Suomeen hyvinvointia.

Metsäteollisuus on taas palaamassa suomalaisten mielissä siihen vahvaan rooliin, joka sillä on historiallisesti ollut. Vaikka paperin tuotantomäärät edelleen alenevat, investoinnit ja kehittäminen ovat päässeet vauhtiin muilla metsäteollisuuden aloilla. Esimerkkejä tästä ovat mm. Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan rakentaminen, Stora Enson Varkauden tehtaan muuttaminen kartonkituotantoon ja Kemijärvellä sijaitsevan Keitele Groupin sahan käynnistyminen. Metsäteollisuus on tulevaisuuden ala Suomessa – se on myös tulevan biotalouden selkäranka.

Vastaavanlaista nostetta kaivataan myös muilla teollisuuden aloilla. Suhdanteista huolimatta suomalainen teollisuus ei ole katoamassa, päinvastoin. Sitä tarvitaan ja sillä on kaikki mahdollisuudet menestyä.

Energia ja logistiikka kilpailukyvyn tekijöinä

Tehokas logistiikka on toiminnan edellytys kaikille pohjoisen yrityksille, niin kuljetusintensiivisille teräs-, metsä- ja kaivosteollisuudelle kuin matkailulle.

On huolehdittava hyväkuntoisesta ja turvallisesta tieverkostosta ja sen talvikunnossapidosta. Rautateillä tarvitsemme todellista kilpailuttamista ja vientisatamissa vakuuden luotettavasta toiminnasta ilman työmarkkinahäiriöitä. Lentoasemat on pidettävä liikennöityinä siellä, missä kansainväliset yritykset tai matkailu toimii.

Pohjoisen teollisuus ja logistiikka on energiaintensiivistä. Energia on meille merkittävä kilpailutekijä, jonka saatavuutta ja hintakehitystä on ajateltava pitkäjänteisesti. Suomalainen energiaverotus on teollisuutta ajatellen epäonnistunut. Tälläkin hetkellä annamme verotuksella kilpailijamaillemme tasoitusta energiakustannuksissa, esimerkiksi Ruotsiin verrattuna ero on merkittävä.

Energiapäätöksissä tulee pyrkiä kansalliseen energiaomavaraisuuteen. Ydinvoimahankkeiden loppuunvieminen ja turpeen käytön kehittäminen ovat pohjoisen teollisuuden kannalta edelleen avainroolissa. Bioenergian, tuulivoiman, aurinkoenergian ja nesteytetyn maakaasun järkevien käyttömahdollisuuksien hyödyntäminen ovat luonnollisesti myös tärkeitä energiakysymyksiä. Kuinka nämä energiamuodot saadaan tukemaan myös teollisuuden tarpeita?

Yhteistyö, tahtotila ja ilmapiiri vievät eteenpäin

Aiomme pysyä huipulla. Teollisuutta on kehitettävä jatkuvasti, jotta se vastaa muuttuviin tarpeisiin ja toimii tehokkaasti. Yritysten tahto kehittämiseen ei riitä, vaan taustalla on oltava poliittinen tuki, joka mahdollistaa esimerkiksi tarpeellisen koulutuksen ja tutkimuksen. Veropolitiikalla ja lupa-asioihin liittyvillä käytännöillä joko mahdollistetaan tai jarrutetaan teollisuuden toimintaa.

Palaamme kysymykseen tahtotilasta, ilmapiiristä sekä teollisuus- ja yrittäjämyönteisestä asenteesta. Niitä tarvitaan nyt niin kansan keskuudessa kuin kaikessa päätöksenteossa.Juha Mäkimattila Stora Enso Pohjoinen Teollisuus

Pohjoisessa teollisuudessa tehdään hyvää yhteistyötä ja haetaan synergiaetuja eri toimijoiden kesken. Keskustelemme toimialasta riippumatta niin johtamisesta kuin teknologioistakin. Yhteistyöllä on saatu aikaan toimivia ratkaisuja muun muassa logistiikan ja kunnossapidon alueilla.

Pohjoinen Teollisuus -messut on Pohjois-Suomen ainoa teollisuuden alan messutapahtuma. Se on hyvä kohtaamispaikka yrityksille ja ihmisille. Yrityksille se on mahdollisuus esitellä toimintaansa, asiakkaat voivat löytää paljon uutta tietoa ja ratkaisuja. Messutapahtuma viestii, että pohjoisessa on kasvualustaa menestyksekkäälle yritystoiminnalle.

 

Juha Mäkimattila  

Kirjoittaja on Lapin kauppakamarin puheenjohtaja ja maailman pohjoisimman paperitehtaan, Stora Enson Veitsiluodon tehtaiden, johtaja.  

Pohjoinen teollisuus -messut pidetään Ouluhallissa 25.-26.5.2016  

 

Takaisin