Oikeus omiin valintoihin ja elämästä nauttimiseen

17.10.2016

Ikääntyneellä ihmisellä on oikeus tarvitsemaansa hoivaan ja tukeen sekä elämästä nauttimiseen, silloinkin kun toimintakyky heikkenee. Viime vuonna lakiin kirjattu asiakkaan valinnanvapaus sosiaali- ja terveyspalveluissa on kannanotto myös vanhusten itsemääräämisoikeuteen. Mutta kuinka se toteutuu nyt ja tulevaisuudessa?

– En ole vielä tavannut ketään, joka vastustaisi valinnanvapautta. Asiaa viedään aktiivisesti eteenpäin, toteaa Finanssialan Keskusliiton johtaja Ulla-Maija Rajakangas. Hän on mukana Hyvä Ikä -messujen valinnanvapautta käsittelevässä paneelissa torstaina 20.10. kello 13.30. Muut keskustelijat ovat THL:n johtava asiantuntija Pia Maria Jonsson ja STM:n Sosiaali- ja terveyspalveluosaston johtaja Päivi Voutilainen.

Valinnanvapauden laajentaminen edellyttää poliittisia päätöksiä ja toimia palveluntarjoajilta. Se on tulevissa sote-ratkaisuissa tärkeä periaate. Valintojen tekemiseen vaaditaan myös asiakkailta halua ottaa vastuuta ja tehdä valintoja.

– On hyvä, että valinnanvapautta tullaan laajentamaan, kun myös yksityinen ja kolmas sektori tulevat vahvasti mukaan tarjoamaan valinnan mahdollisuuksia, Rajakangas sanoo.

Vanhuspalveluiden asiakkaiden oikeuksista puhuu Hyvä Ikä -messuilla myös Setan Yhdenvertainen vanhuus -projektin koordinaattori Ville Valkeamäki Ei kai taas kaappiin? -tietoiskussa torstaina kello 11. Sateenkaarisenioreiden elämän varrella oma identiteetti ja parisuhde on täytynyt piilottaa syrjivän lainsäädännön ja sairausleiman pelossa.

– Sateenkaariseniorit otetaan ikäihmisille suunnatuissa palveluissa vastaan enimmäkseen hyvin. Haasteena on, että usein he jäävät näkymättömiksi, eikä heidän tarpeitaan tunnisteta. Yhdenvertaisuuden edistäminen ja moninaisuuden ottaminen lähtökohdaksi on olennainen osa laadukasta perushoitoa. Se tekee palveluista esteettömiä ja saavutettavia kaikille, Valkeamäki sanoo.

Teknologia tuo turvallisuutta ja vuorovaikutusta

Uudesta teknologiasta on saatu hyötyjä, helpotusta ja iloa ikääntyneiden ihmisten arkeen. Kotona asuvalle vanhukselle teknologia tuo apua turvallisuuden, aistitoimintojen, vuorovaikutuksen ja vaikkapa muistin tueksi. Se mahdollistaa yhteydenpidon läheisiin ja palvelujärjestelmän edustajiin. Pelillisyys tekee tuloaan myös vanhusten arkeen.

Teknologian hyödyt ja huoletkin ovat esillä Hyvä Ikä 2016:ssa, kuten perjantain aamupäivän Ikäteknologiakeskuksen ja Kotiturva-hankkeen seminaarissa. SeniorSurf-hanke taas opastaa ikääntyneitä tietotekniikan käyttöönotossa vertaistuen voimin, mistä kuullaan kokemuksia klo torstain 11 tietoiskussa.

– Hyvin suunniteltu ja tehty teknologia palvelee kaikenikäisiä. Suurin osa iäkkäistä ihmisistä oppii käyttämään käyttäjälähtöisiä laitteita oikea-aikaisen ja osaavan ohjauksen sekä rohkaisun avulla, sanoo Tarja Rantee VTKL:n Kotiturva-hankkeesta, joka edistää asumista tukevan teknologian käyttöä vanhuspalveluissa.

Luontohoiva tuo esiin ihmisen voimavarat

Teknologian vastapainona luontohoiva (green care) on tuonut elämyksellisyyttä, iloa ja apua vanhuspalveluihin. Luonnon, eläinten, viherympäristön merkitys ihmisten hyvinvointiin on ollut paljon esillä viime aikoina. Luontolähtöisiä menetelmiä ja palveluita on yhä enemmän käytössä ja tarjolla sekä julkisissa että yksityisissä sote-palveluissa.

– Tietoisuus luontolähtöisistä menetelmistä on parantunut ja niitä osataan jo kysyä, mutta edelleen tarvitaan lisätietoa niiden vaikuttavuudesta, toteaa Anne Korhonen GreenCareLab -hankkeesta.

Perjantain aamupäivän GreenCareLabin Luontolähtöisten palveluiden vaikuttavuus -seminaarissa kuullaan tutkittua tietoa ja kokemuksia luontohoivasta osana sosiaali- ja terveyspalveluita.

– Myös toimintakyvyltään heikentyneillä on oikeus luontoon. Viherympäristön vaikutuksia vanhusten hyvinvointiin on tutkittu muun muassa hoivakodeissa. Tutkimusten mukaan yhteys luontoon ja mahdollisuus liikkua luonnossa on todettu erittäin merkittäväksi tekijäksi ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämisessä. Luonto rauhoittaa ja parantaa mielialaa. Lisäksi viherympäristön tuottamat aistikokemukset tukevat esimerkiksi muistisairaiden toimintakykyä, sanoo Korhonen.

Tietoa, kohtaamisia ja kokemuksia Hyvä Ikä -messuilla

Hyvä Ikä -messutapahtumassa ikääntymiseen, hoivaan ja aktiiviseen seniorielämään liittyviin uutuuksiin ja tarjontaan pääsee tutustumaan konkreettisesti, kokeillen ja kuunnellen. Tietoiskut, asiantuntijaluennot ja seminaarit ovat mahdollisuus oppia uutta. Paneelikeskusteluja on luvassa mm. muistin ylläpitämisestä, liikunnasta, eläkkeelle valmentautumisesta ja omaishoidosta.

– Hyvä Ikä -messut tarjoavat mahdollisuuden nähdä laajasti ja konkreettisesti mikä ikääntyneiden ihmisten arjessa ja myös vanhustyössä on nyt ajankohtaista. Messut ovat kohtaamisen, kokemusten ja asiantuntijatiedon paikka. Ja mikä hienointa, messujen konsepti on nyt uudistettu, Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Satu Helin sanoo.

Messujen Liikuntatori pistää liikettä niveliin ja taidot testiin Tasapainoradalla ja Apuvälineradalla. Opastusta saa näiden aiheiden lisäksi esimerkiksi lihaskuntoharjoitteluun, sauvakävelyyn ja erilaisiin liikuntalajeihin.

Hyvä Ikä -messuilla pääsee kuulemaan eläkkeellä olevien rokkileidien bändin, Riskiryhmän, esiintymistä. Ohjelmassa on myös muun muassa muotinäytöksiä, senioribailatinoa ja naurujoogaa. Torstaina tapahtuman juontaa Sami Hintsanen, perjantaina Pirkko Mannola

Hyvä Ikä -messut pidetään Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 20.–21.10.2016. Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Vanhustyön keskusliitto, Invalidiliitto ja Expomark. Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita tapahtumaan!

www.hyvaika.fi/media

Median palvelut:

Taina Hiekkataipale
markkinointipäällikkö
Expomark Oy
p. 040 550 5950
taina.hiekkataipale@expomark.fi

Lisätietoja tapahtumasta:

Tomi Niemi 
toimitusjohtaja
Expomark Oy
p. 040 765 6248
tomi.niemi@expomark.fi

 

Takaisin