Apuväline 2019: Apuvälineen oikea käyttö mahdollistaa yhdenvertaisen arjen ja osallisuuden aitoja kokemuksia

08.11.2019

”Apuvälineen oikeanlainen käyttö mahdollistaa käytännössä parempaa elämänlaatua. Kun on saanut vaikkapa pyörätuolin käyttöön oikeaa ohjeistusta ja se on mahdollisimman ergonominen, sen kanssa ulos kodista lähteminen ja asioiden hoitaminen on paljon helpompaa. Ja kun arjen osallistuminen on mielekkäämpää, se toki vaikuttaa itsenäiseen elämään, itsetuntoon ja omakuvaan”, Validia Kuntoutuksen vertaisohjaaja ja liikunnanohjaaja Markku Poikela alleviivaa apuvälineen oikean käytön merkitystä.

Poikelan näkemyksiä kuultiin Tampereella 7.11. alkaneilla Apuvälinemessujen Apuvälineradalla sekä tuki- ja liikuntaelinten terveyttä koskevassa Invalidiliiton TuleApu-hankkeen seminaarissa. 

”Apuvälineen luovuttajalla on vastuu ohjeistaa sen käyttöön, huoltoon ja ominaisuuksiin. Jokaisen apuvälinettä käyttävän tulee puolestaan olla aktiivinen tuki- ja liikuntaelintensä kunnon ylläpidossa. Paras vinkkini muille apuvälineen käyttäjille on se, että ei anna liikuntarajoitteen rajoittaa liikaa. Kannattaa rohkeasti harjoitella ja haastaa omia taitojaan ja käydä apuvälineen kanssa uusissa ympäristöissä”, Poikela kannustaa.

MarkkuPoikelaHarriAhtee

Markku Poikela ja Harri Ahtee opastamassa pyörätuolin käyttöä ja avustamista apuvälineradalla.

Esteetön Suomi -palkinto kiittää yhdenvertaisen arjen edistäjiä

Invalidiliitto, Rakennustietosäätiö ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFA jakoivat Esteetön Suomi -palkinnon Apuvälinemessuilla. Palkinto jaetaan tahoille, jotka ovat edistäneet yhdenvertaisuutta valtakunnallisesti merkittävällä tavalla oikean asenteen ja tekojen kautta. Tänä vuonna palkinto jaettiin kahden yrittäjän kesken. LPR Arkkitehtien Pauno Narjus on työssään edistänyt yhdenvertaisten ympäristöjen syntymistä uudis- ja korjausrakennuksessa.

Matrocks Oy:n Mainio asenne -palvelukokonaisuuden Emilia Mäkiranta on puolestaan aktiivisesti pyrkinyt vaikuttamaan palveluita tarjoavien yritysten ja tahojen asenteisiin, jotta ne huomioisivat paremmin potentiaalisten asiakkaiden kirjon ja tarpeet.

Espoon rantaraitti sai Esteetön Suomi -palkinnon kunniamaininnan pitkäjänteisestä kehitystyöstä, jolla on  onnistuttu luomaan esteettömiä luontoliikunnan ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia.

Esteetön Suomi -palkinnon tiedote (7.11.2019) linkki

Esteetön Suomi palkitut

Esteetön Suomi -palkitut: Paula Kerola, toimitusjohtaja Matrocks Oy, Pauno Narjus, arkkitehti, LPR arkkitehdit Oy, Emilia Mäkiranta, Mainio Asenne -palvelukokonaisuuden kouluttaja Matrocks Oy:llä, Jaana Salo, projekti-insinööri, Espoo, Sirkku Wallin, esteettömyysasiantuntija, Espoo

Robotiikka ja tekoäly mahdollistavat uudenlaisia apuvälineitä kaikille

“Mitä laadukkaampia apuvälineet ovat, sitä laadukkaampaa ihmisen elämä voi olla. Jokainen meistä tarvitsee apuvälineitä”. Turun kauppakorkeakoulun tulevaisuuden tutkimuskeskuksen Jari Kaivo-oja kertoi messuilla, että robotiikan avulla voidaan kehittää apuvälineitä, jotka ovat merkityksellisiä jokaisessa ihmisen elinkaaren vaiheessa.

Kaivo-oja toi esille robotiikan niin kutsuttujen ihmisen varaosien merkityksen etenkin nykyisen tietoyhteiskunnan pirstaloituneen työelämän ja älykkäiden digijärjestelmien maailmassa.  

Esimerkiksi kognitiivinen ergonomia eli aivojen hyvinvointi korostuu kiireisessä työelämässä, jossa stressinhallinnan apuvälineet voivat auttaa selviytymään työn kuormittavuudesta. Tulevaisuudessa ihminen ja robotti voivat työskennellä yhteistyössä esimerkiksi siten, että robotti reagoi ihmisen työskentelyyn reaaliaikaisesti.

Kotimainen GIM-opasrobotti on esimerkki tukea tarvitsevan apuvälineestä, jolla on suuri rooli arkipäiväisten asioiden hoitamisen tukena. Kehitysvaiheessa oleva opasrobotti pystyy opastamaan opaskoiran tavoin, sillä se hahmottaa reittiä high tech-sensorien ja tutkatekniikan avulla.

Esteetön matkailu ja luontoliikunta ovat yhdenvertaisen ja aktiivisen arjen nousevia teemoja

Esteettömän matkailun asiantuntija ja matkabloggaaja Sanna Kalmari on kiertänyt maailman ympäri sähköpyörätuolissa ja matkannut tärkeimmän apuvälineensä kanssa yli 70 lennolla.  Koko ikänsä pyörätuolia käyttänyt Kalmari painottaa suunnittelun, avustuksen ja hyvien vammaispalveluiden tärkeyttä esteettömän matkan onnistumiselle. Kalmari on toteuttamassa Apuvälinemessujen esteettömän matkailun uutta teema-aluetta, joka antaa eri toimintakykyisille henkilöille käytännön vinkkejä matkasuunnitelmien toteuttamiseen.

Puheenvuorossaan Kalmari kertoi, että esteettömiä matkakohteita Suomessa ja ulkomailla on runsaasti, mutta täysin yhdenvertaisesta matkailusta ei voida puhua. Esimerkiksi esteettömälle äkkilähdölle lähteminen on haastavaa. Matkan toteuttaminen vaatii etukäteisselvitystä esimerkiksi esteettömistä huoneista ja kulkuvälineistä.

Metsähallituksen Luonto Kaikille -hanke on puolestaan esimerkki tavasta, miten kotimaan esteetöntä luontomatkailua ja -liikuntaa on lähdetty viime aikoina kehittämään. Messuilla teemaa esitellyt Metsähallituksen Sakari Kokkonen kertoi, että tavoitteena on lisätä yhdenvertaisia mahdollisuuksia hankkia luontoelämyksiä ja lisätä mielekkäitä liikkumisen tapoja.

Hankkeen myötä Metsähallitus on kehittänyt kymmeniä kansallispuistojen reittejä esteettömiksi, viestinyt niistä yhtenäisesti ja lisännyt reittien varrelle esimerkiksi esteettömiä käymälöitä. Kokkonen kertoi, että työn sarkaa kuitenkin riittää, jotta erityistä tukea tarvitsevien mahdollisuuden luonnossa liikkumiseen olisivat yhdenvertaiset. Esimerkiksi reittikohteiden pituudessa on parannettavaa, sillä kehitetyt esteettömät reitit ovat keskimäärin alle kilometrin mittaisia luontopolkuja ja -reittejä. Metsähallitus kehittää reittejä kokemusasiantuntijoiden kanssa, joiden palaute esimerkiksi apuvälineiden käytön soveltuvuudesta reitille on arvokasta ensi käden tietoa.

Seksuaalisen yhdenvertaisuuden mahdollistaminen lähtee ymmärtämisestä ja keskustelusta

Apuväline 2019 -tapahtumassa eri toimintakykyisten henkilöiden seksuaalisuus nousi teemana ensi kertaa esille OsalliSEKSI-messukorttelissa niin apuvälineiden esittelyn, kokemusasiantuntijoiden eli elävien kirjojen kuin asiantuntijapuheenvuorojen kautta.

Puheenvuoroissa nostettiin esille esimerkiksi avusteisen seksin merkitystä yksilön kokonaishyvinvoinnille ja osallisuuden kokemuksille. Seksuaalisen hyvinvoinnin mahdollistaminen pureutuu teemana suoraan siihen, millaiseksi erityistä tukea tarvitseva henkilö kokee hyvinvointinsa ja osallisuutensa arjessa. Siitä puhumattomuus voi johtaa yksinäisyyden ja osattomuuden kierteeseen.

Sexpon toiminnanjohtaja Tommi Paalanen painotti, että seksuaalinen hyvinvointi on ihmisoikeus, jonka vuoksi erityistä tukea tarvitsevien kanssa työskentelevillä on suuri vastuu purkaa sen toteutumisen esteitä. Avustaminen voi olla vaikkapa aiheesta keskustelua, apuvälineiden hankkimista tai seksissä avustamista. Olennaista on, että asiaa ei vähätellä tai vältellä, ja että siinä edetään avustettavien toiveiden ja valmiuksien mukaan. Kun avustettavan ja avustajan välillä vallitsee luottamus, asioista voidaan puhua niiden oikeilla nimillä ja edetä sopivan kokoisilla askelilla.

TommiPaalanen

Tommi Paalanen puhui torstaina messuilla erityistä tukea tarvitsevien ihmisten seksuaalisen hyvinvoinnin edistämisestä.

Apuvälinemessut seuraavan kerran 28.-30.10.2021 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa.

Apuvälinemessut järjestää Expomark Oy ja Invalidiliitto. Yhteistyössä ovat mukana Näkövammaisten liitto ja MedTech Sailab ry. Samaan aikaan järjestettävän Liikuntamaan järjestää Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry.

Lisätietoja tapahtumasta:

https://apuvaline.info

Tomi Niemi, toimitusjohtaja, Expomark Oy
p. 040 765 6248, tomi.niemi@expomark.fi

Mediapalvelut:

Taina Hiekkataipale, markkinointipäällikkö, Expomark Oy
p. 040 550 5950, taina.hiekkataipale@expomark.fi

 

Takaisin