Vaikuttava kuntoutus vaatii koordinointia julkiselta sektorilta

17.08.2015

Blogi: Aarne Ylinen, Helsingin yliopiston professori ja HUS:n neurologian klinikan ylilääkäri

Vaikuttava kuntoutus ja oikeat apuvälineet tuovat yksilölle parempaa elämänlaatua, omatoimisuutta ja vähäisempää riippuvuutta muista ihmisistä. Hyödyt ovat yhtenäiset yhteiskunnan näkökulman kanssa. Parhaimmillaan henkilö voi jopa palata työelämään. Kaikesta toimintakyvyn kehittymisestä on hyötyä.

Vaikuttava kuntoutus ja oikeat apuvälineet tuovat yksilölle parempaa elämänlaatua, omatoimisuutta ja vähäisempää riippuvuutta muista ihmisistä. Hyödyt ovat yhtenäiset yhteiskunnan näkökulman kanssa. Parhaimmillaan henkilö voi jopa palata työelämään. Kaikesta toimintakyvyn kehittymisestä on hyötyä.

Kuntoutuksen alalla Suomessa on tapahtunut paljon kehitystä viimea aikoina. Varteenotettava kuntoutus perustuu aina näyttöön. Se on tavoitteellista toimintaa, jonka tuloksia mitataan.

Apuvälineiden hyödyntämisessä tarvitaan suunnannäyttäjiä

Apuvälineet ovat tärkeässä roolissa kuntoutuksen tulevaisuudessa. Ne ovat kehittyneet ja tulevat kehittymään valtavasti. Samalla kehittyvät niitä käyttävien osallistumisen mahdollisuudet ja hyvinvointi.

Esimerkiksi elektroniset proteesit, silmänliikkeiden hyödyntäminen tietokoneen käytössä, hermosolujen stimulointi ja erilaiset kommunikoinnin välineet ovat mahdollistaneet jo paljon. Olen varma, että tulevaisuudessa hermoston ja tietokoneen yhdistävät teknologiat tulevat helpottamaan lukuisten ihmisten arkea. Niitä tutkitaan ja on tutkittu paljon jo vuosikymmenten ajan, mutta sovelluksia ei vielä ole käytössä.

Yliopistollisten sairaaloiden rooli tieteellisen tutkimuksen tulosten viemisessä käytäntöön on olennainen. Niille kuuluu suunnannäyttäjän rooli. Tekniset innovaatiot ja niiden käyttöönottaminen on alkuvaiheessa arvokasta. Se vaihe on käytävä, jotta uudenlainen apu voi joskus olla tarjolla kaikille sitä tarvitseville.

Kuntoutus on myös asenne- ja motivaatiokysymys

Tulevaisuuden kehittämisen mahdollisuudet riippuvat paljon siitä, millaiset terveydenhuollon ratkaisut tulevat olemaan. Vaikuttava kuntoutus edellyttää, että sitä tuotetaan ja tuetaan koordinoidusti ja ammattitaidolla. Tämä rooli kuuluu julkiselle terveydenhuollolle. Sen välityksellä valtaosa väestöstä ohjataan kuntoutuspalveluihin ja moniammatilllisen tuen piiriin. Kuntoutusta tuottavien ja kuntoutuksen maksavien tahojen vuoropuhelu julkisen terveydenhuollon kanssa on tärkeää, jotta apua tarvitsevat sitä myös saavat.

Kuntoutuksessa yksilö on aina subjekti. Ihminen itse tekee kuntoutustaan ammattilaisten ohjauksessa ja opastuksessa. Tavoitteet ja keinot niihin pääsemiseksi asetetaan yhdessä eri alojen osaamisen varassa. Kuntoutuksen ammattilaiset koordinoivat kehittymistä yksilötasolla.

Kuntoutus rakennetaan niiden voimavarojen varaan, jotka ovat olemassa. Vaikeissakin tilanteissa on nähtävä mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja, niin kuntoutujan kuin hänen elämänpiirinsä näkökulmista. Surkuttelulle ei ole tilaa. Kyse on pitkälti asenteesta ja motivaatiosta. Niihinkin voi tarvittaessa vaikuttaa. Asenne on oltava kohdallaan myös kuntoutuksen ammattilaisilla ja kuntoutujan lähiympäristön toimijoilla.

Hyvä ja todellinen esimerkki on Parkinsonin tautiin sairastunut vaativaa hitsaustyötä tekevä mies, joka sai lääkäriltä eläkepaperit, koska ei kyennyt enää toimimaan tehtävässään. Eläkepäivien alettua työnantaja soitti hänelle ja pyysi kovan tason ammattilaista työnjohtajaksi opastamaan nuorempiaan. Arvokas osaaminen ei katoa diagnoosin myötä. Sen hyödyntäminen toimintakyvyn rajoissa tuo tulosta ja elämäniloa toivottavasti vielä pitkään.

 Aarne Ylinen HUS

Aarne Ylinen
Kirjoittaja on professori ja HUS:n neurologian klinikan ylilääkäri.
Ylinen pitää esityksen 5.–7.11. pidettävien Apuväline 2015 -messujen
ammattilaisseminaarissa sekä messualueen ohjelma-areenalla to 5.11.,
aiheena kuntoutuksen tulevaisuus.Takaisin