Teollinen internet jalostaa olennaisen tiedon päätöksenteon tueksi

26.01.2016

Mikä tieto auttaisi yritystä toimimaan paremmin tai kehittämään yhä paremman palvelun tai tuotteen? Todennäköisesti tarvittava tieto on jo olemassa, kunhan se vain nostetaan esille ja saadaan hyötykäyttöön.

Miten yrityksessä oikeasti menee ja miksi? Ja mitä tehdään seuraavaksi? Näihin kysymyksiin vastausten tulee löytyä nopeasti, koska tahansa ja rehelliseen faktaan perustuen.

Teollisuusyrityksissä on valtava määrä toiminnasta kertyvää hyödyntämätöntä tietoa, dataa. Esimerkiksi tuotannossa anturit keräävät sitä kaiken aikaa tuhansista mittapisteistä. Havaintoja ja toimia kirjataan järjestelmiin. Osittain dataa varmasti jo tarkkaillaan ja käytetäänkin. Todellinen tietämys asioiden senhetkisestä tilasta on kuitenkin suuren työn takana, jos tieto on siiloissa yrityksen eri yksiköissä.

Mikä tieto auttaisi yritystä toimimaan paremmin tai kehittämään yhä paremman palvelun tai tuotteen? Todennäköisesti tarvittava tieto on jo olemassa, kunhan se vain nostetaan esille ja saadaan hyötykäyttöön. Esimerkiksi kunnossapidon alueella reaaliaikainen tieto auttaa ennakoimaan rikkoutumisia jo ennen kuin ne tapahtuvat. Hyöty näkyy viivan alla.  

Hypestä konkreettisiin kysymyksiin

Teollinen internet itsessään koostuu vanhoista tutuista asioista: sensoreista, datan välityksestä ja analytiikasta. Teollisen internetin todellinen hyöty tulee kokonaisuudesta, jossa prosessoidaan, analysoidaan ja yhdistetään tietoa yrityksen sisältä ja tarvittaessa sen ulkopuolelta automaattisesti niin, että haluttu tieto saadaan esille.

Esimerkiksi tuotannon pysähdyksiin tai reklamaatiotapauksiin on hyvin todennäköisesti löydettävissä riittävä tieto, jotta niitä voidaan ennakoida. Perinteiset työkalut eivät siihen kykene. Teollisen internetin analytiikka hyödyntää esimerkiksi tilastollista matematiikkaa, koneoppimista ja neuroverkkoja.

Teolliseen internetiin ja digitalisaatioon liittyy paljon hypeä. Itse lähestyn asiaa hyvin konkreettisesta näkökulmasta. Kyse on teknologioista, jotka tekevät olennaisesta tiedosta saavutettavaa. Ne antavat relevanttia tietoa päätöksenteon tueksi.

Tieto tehostaa ja ohjaa liiketoimintaa

Teollisuusyritysten on pystyttävä tarjoamaan asiakkailleen lisäarvoa sujuvasti, laadukkaasti ja kilpailukykyisesti. Toiminnan tehokkuus on ollut vaatimus jo pitkään.

Suomalaisten teollisuusyritysten kova substanssiosaaminen, alan tuntemus ja kokemus, sekä keskusteluyhteys asiakkaisiin vievät pitkälle. Kun tukena ovat datan analysoinnin ja jalostamisen asiantuntemus ja teknologiat, päästään vielä pidemmälle.

Uskon, että teollisen internetin ympärillä oleva pöhinä muuttuu lähitulevaisuudessa konkreettisiksi teoiksi. Tulemme näkemään organisaatioita, joissa tietoa hyödynnetään kokonaisvaltaisesti liiketoiminnan ohjaamisessa ja tehostamisessa. Yritysten datan hyödyntäminen ja teollisuuden palvelullistuminen kehittyvät käsi kädessä.Emil Ackerman

Ensimmäisen askelen teollisen internetin suuntaan ei tarvitse olla suuri ja kallis projekti. Asioihin voi lähteä tutustumaan kevyesti kokeillen. Kaikki lähtee oikeiden kysymysten määrittämisestä: mitkä asiat yrityksessä halutaan ratkaista ja millaista tietoa tarvitaan päätöksenteon tueksi.

Kun oikea tieto on oikeissa käsissä oikealla hetkellä, toiminnan kokonaiskuva hahmottuu ja ennakointi mahdollistuu. Juuri siksi on oikeutettua puhua teollisesta internetistä suunnannäyttäjänä.

 

Emil Ackerman
toimitusjohtaja,
Quva Oy  
www.quva.fi  

Promaintin aamiaistilaisuus, missä Ackermanin piti aiheesta puhua, on valitettavasti peruutettu.

Puheenvuoro on mukana Expomarkin Pohjoinen Teollisuus -tapahtumassa Oulussa 25.-26.5.2016. Tarkempi ohjelma julkaistaan talven aikana. Lisätietoja: www.pohjoinenteollisuus.fi

Takaisin